ระบบยืนยันการเปลี่ยน วิธีการรับเงินปันผล*** ปิดระบบภายในวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2566 ***